Det Kvartærzoologiske Centralregister.

Det Kvartærzoologiske Centralregisters arkæologiske del er fra 1. december 2006 tilgængeligt på internettet. Senest opdateret den 17.06.2009.

Følgende oplysninger fra registeret er tilgængelige:

Z.M.K.: Zoologisk Museums Kvartærzoologiske Samlingers journalnummer.

Fremmed nr.: Journalnummer fra det museum eller institution som har indsendt materialet.

Lokalitet: Den lokalitet som er opgivet fra det museum eller institution som har indsendt materialet.

Sogn, Herred, Amt: Her følges "Stednummerfortegnelse Nationalmuseet 1. afdeling". Statens Lokalmuseumstilsyn 1961.

Indkommet: Indkomstdato til Z.M.K.

Udgravet: Udgravningsår.

Fundforhold/Anlægstype: Her gengives i kort form den beskrivelse, som er modtaget fra det museum eller institution som har indsendt materialet. Følgende forkortelser anvendes: A = Arkæologisk kontekst. M = "Mark- og mosefund" d.v.s. fund uden arkæologisk kontekst.

Datering: Følgende forkortelser anvendes: A = Arkæologisk (typologisk) datering. C = Kulstof-14 datering.  G = Geologisk datering. P = Pollenanalytisk datering.

Opbevares: Angiver hvor knoglematerialet opbevares og om det er gennemgået og analyseret eller om det er ugennemgået.

Se i øvrigt nærmere i Arkæologisk felthåndbog, P4.

Supplerende oplysninger fra registeret fås ved henvendelse til Kim Aaris-Sørensen.

Rettelser og tilføjelser til registeret sendes til Knud Rosenlund. 

Link til Det Kvartærzoologiske Centralregister - arkæologisk del.

Skema som kan bruges ved fundanmeldelse af knoglemateriale