Vertebrate Department

Peter Rask Møller

Peter Rask Møller

Assistant Professor/curator (Ph.D.)
Zoological Museum
Vertebrate Department
Universitetsparken 15
DK-2100 Copenhagen Ø
Denmark
Tel: +45 3532 1070
Fax: +45 3532 1010
E-mail: pdrmoller@snm.ku.dk

 

Research interests: 1). Morphological and molecular fish taxonomy and phylogeny in general, currently mostly involving eelpouts (Zoarcidae) and Ophidiifrom taxa (Dinematichthyini, with Jørgen Nielsen and Werner Schwarzhans (Hamburg). 2). Biogeography of deep-sea, hydrothermal vent, cave, coral reef and polar marine fishes. 3) Danish freshwater fishes including invasive species - Danish Freshwater Fish Atlas http://www.fiskeatlas.dk/, with Henrik Carl, Jørgen Nielsen and Danish Institute for Fisheries Research http://www.difres.dk/ffi/.

Curation: Responsible for the fish collection. Most of the collection data are now available on www.zmuc.dk/VerWeb/databaser-coll.htm, and via the GBIF and FishBase homepages. Assistant curator: Tammes Menne. Curator emeritus: Jørgen Nielsen.

Project supervision: M.Sc. student Steen W. Knudsen, Phylogeny of the snailfishes, Liparidae and Jan Yde Poulsen, Phylogeny of Alepocephalidae.

 Publications since 1994:

Other information: Participant in the MAR-ECO project and the Galathea3 Expedition

 

P R E S S E M E D D E L E L S E:

Dansker lægger navn til ny dybhavsfisk

Zoologisk Museums fiskeforsker Peter Rask Møller har opnået den sjældne ære at få opkaldt en ny art dybhavsfisk Pyrolycus moelleri efter sig.

Arten blev fotograferet og fanget af en japansk mini-ubåd på næsten 2000 meters dybde ud for New Zealand i 2004, men er først nu blevet beskrevet og navngivet af en Sydafrikansk kollega. Den tilhører ålekvabbefamilien og lever i et af verdens mest ekstreme levesteder - nemlig i hydroterme væld – dvs. geologisk aktive steder på havbunden, hvor sulfid- og metanforbindelser fungerer som energikilde for et rigt dyreliv.

Vandet i disse områder kan blive flere hundrede grader varmt og netop evnen til at kunne leve i disse lune omgivelser, ligger til grund for artens fornavn (slægtsnavn) Pyro-lycus. Efternavnet (artsnavnet) moelleri kom altså til at stamme fra Peter Rask Møller, som i fiskekredse er internationalt kendt for sine studier af polare ålekvabber og fisk fra hydroterme væld.

Peter Rask Møller deltager i januar på Galathea3 ekspeditionen i Antarktis, hvor der måske dukker flere nye fiskearter op. Forberedelserne til ekspeditionen har været yderst lovende, idet besøg ved videnskabelige samlinger i Wellington og Aberdeen har resulteret i opdagelsen af hele fire ukendte fisk fra Antarktis.

Uddybende oplysninger, interview mv. Peter Rask Møller, Zoologisk Museum, tlf.: 35 32 10 70/ 20 11 66 43, e-mail: pdrmoller@snm.ku.dk

 


 

 

 


Back to: ZMUC
Main page
Research
Main page
Vertebrate Department Personnel

Last update: 08 november 2006