Invertebrate Department

Opdagelsen af Limnognathia maerski

 

 

Hvert andet år tilbyder de biologiske institutter under Københavns Universitet biologistuderende at deltage i et feltkursus i arktisk biologi på Arktisk Station på Disko, Grønland. I 1994 arbejdede én af grupperne med mikroskopiske dyr i marine sedimenter og i de varme kilder som findes i tusindvis på Disko. Projektet blev vejledt af Professor Reinhardt M. Kristensen og Peter Funch og indsamlingerne koncentreredes om områder på Diskos østlige del. Holdet havde valgt at oprette basislejr ved den kolde kilde ved Isunngua, primært fordi der så var nem adgang til drikkevand og vand til ferskvandschock af de marine prøver. Som en standardprocedure blev der også taget prøver fra mosserne og sedimentet i den kolde kilde så dyrene der levede her kunne blive artsbestemt. Dette er nødvendigt pga. risikoen for at ferskvandsdyrene kan forurene de marine prøver når vandet bliver brugt til at ferskvandschokke og dermed uddrive de marine dyr fra sedimentet.

 

Prøverne fra Isunngua kilden viste sig at indeholde adskillige arter fra gruppen Rotifera, på dansk hjuldyr, som er en gruppe af mikroskopiske dyr der er meget almindelige i ferskvand. De fleste af dyrene var almindeligt kendte arter men ét af dem tiltrak sig dog særlig opmærksomhed. Ved første øjekast lignede det et hjuldyr, men det svømmede anderledes og når det kravlede på mosbladene var det tydeligt at dets ventral side (maveside) var dækket af små fimrehår, kaldet cilier, og sådanne findes aldrig på maven af hjuldyr. Dyret blev efterfølgende præpareret til lysmikroskopi og undersøgelser ved en højere forstørrelse viste snart at dyret havde adskillige karaktertræk som aldrig var set tidligere, og det blev klart at dette dyr var ukendt for videnskaben.

Adskillige individer af det nye dyr blev udsorteret fra prøverne og hjembragt til laboratoriet på Zoologisk Museum. Her blev dyrene nøje undersøgt ved hjælp af transmission og skanning elektron mikroskopi og på basis af disse undersøgelser beskrev Reinhardt M. Kristensen og Peter Funch det nye dyr, kaldet det Limnognathia maerski, eller på dansk kæbedyret, og placerede det i sin egen nyoprettede gruppe Micrognathozoa.

 

Klik på logoet for at læse mere om Arktisk Station

Klik på kortet og se hvor L. maerski blev fundet

              Page in English    Links til relevant litteratur  Andre relevante links

   


Back to: ZMUC
Main page
     

Last update: 30 maj 2007

 

Responsible editor for this page: Martin V. Sørensen