Invertebrate Department

Transmission elektron mikroskopi (TEM) er både en tidskrævende og teknisk vanskelig metode, og den kræver desuden at brugeren er både dygtig og erfaren. Til gengæld er det også med denne metode muligt at undersøge dyr ved meget høj forstørrelse og at opnå detaljeret og værdifuld information om deres ultrastrukturelle organisation. Når et dyr skal præpareres til TEM bliver først behandlet med osmiumtetraoxid og forskellige aldehyder som fikserer muskler og cellemembraner. Når dyret er fikseret indstøbes det i en plastik-polymer og skæres så i ultratynde snit. Snittene kan derefter placeres i transmission elektron mikroskopet hvor de kan undersøges med forstørrelser op til 300.000 gange. TEM er især godt til at undersøge cellernes bestanddele (organellerne) men det kan også bruges til andet. I L. maerski har TEM givet værdifuld information om kæbernes ultrastruktur, og denne information har været en værdifuld nøgle til at forstå gruppens placering i dyreriget.

 

 

TEM-fotografi af et snit gennem svælget på Limnognathia maerski. De parrede, disk-formede strukturer i midten er tværsnit gennem "main jaws" (klik for at se "main jaw" i SEM og 3-D). Billedet viser at kæbeelementerne indeholder nogle lysende kugler med en sort prik i midten. TEM-undersøgelser af adskillige seriesnit gennem kæberne hos L. maerski har vist at disse kugler er tværsnit af lange rør, og disse rør ser ud at udgøre de egentlige "mursten" som kæbeelementerne er opbygget af. Denne specielle kæbeopbygning er kun kendt fra to andre dyregrupper, hjuldyrene og kæbeormene, og den er derfor  blevet fortolket som et vigtigt evolutionært link mellem de tre grupper.

Transmission elektron mikroskopi

 

 

 

 

 

              Page in English    Links til relevant litteratur  Andre relevante links

 


Back to: ZMUC
Main page
Micrognathozoa main page Reinhardt M. Kristensen Martin V. Sørensen

Last update: 04 september 2002

 

Responsible editor for this page: Martin V. Sørensen